Quality Tint

Privacybeleid

PRIVACY BELEID

Laatst bijgewerkt op 01-10-2023

Quality Tint, gevestigd te:

Vijfmorgen 10, 4254 CJ Sleeuwijk, Nederland

Email: info@qualitytint.nl Telefoon: +31(0)628073436 Kamer van Koophandel (KvK) nummer: 82379408

Wij, Quality Tint, zijn toegewijd aan de bescherming van uw privacy. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken en beschermen in verband met onze diensten, waaronder het blinderen van ramen. Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met de bepalingen van dit privacybeleid.

1. Verzameling van Persoonsgegevens

Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u gebruikmaakt van onze diensten. Dit kan onder meer uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere relevante informatie omvatten.

2. Gebruik van Persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen van onze diensten, inclusief het plannen van afspraken en communiceren met u over uw bestellingen.

  • Het beheren van onze zakelijke activiteiten, waaronder facturering, boekhouding en klantenservice.

  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het handhaven van onze rechten en eigendommen.

3. Delen van Persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, behalve zoals wettelijk vereist of zoals nodig is om onze diensten te verlenen. Wanneer we persoonsgegevens delen met derden, nemen we redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd en alleen worden gebruikt voor de doeleinden die in dit privacybeleid zijn uiteengezet.

4. Beveiliging van Persoonsgegevens

Wij nemen redelijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, openbaarmaking of wijziging. Hoewel we ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens niet volledig garanderen.

5. Uw Rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, waaronder het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen en bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens hierboven vermeld.

6. Wijzigingen in het Privacybeleid

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt om te voldoen aan veranderende wettelijke vereisten of om onze praktijken aan te passen. De meest recente versie van dit beleid zal te allen tijde beschikbaar zijn op onze website.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt door uw persoonsgegevens aan ons toe te vertrouwen. Als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via de hierboven vermelde contactgegevens.